Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng kýĐang truy cập: 505
Trong ngày: 21548
Trong tuần: 151266
Lượt truy cập: 97606611
Display Pagerank
Instagram


Khái niệm liên quan
i. Chương trình Cộng tác viên bán hàng (viết tắt là CTVBH): là chương trình trả thưởng dành cho thành viên đăng ký tham gia chương trình Cộng tác viên bán hàng cho Công ty cổ phần Thương mại Thế Giới Điện Tử (TGDT) & Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (TGDD) dựa trên số lượng sản phẩm mà thành viên có thể bán được.
ii. Cộng tác viên (CTV): là những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp đăng ký tham gia CTVBH với vai trò là người bán sản phẩm thuộc CTVBH đến người tiêu dùng có nhu cầu mua sản phẩm.
iii. Khách hàng (KH): là những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các sản phẩm do CTVBH cung cấp và chọn mua trực tiếp từ CTV.
iv. Điểm tích luỹ (DMC): là điểm thưởng dùng trong hệ thống trả thưởng CTVBH.
DMC có tỷ lệ quy đổi bằng 01 (một) VND tại mọi thời điểm.
v. Người giới thiệu (Upline): là thành viên đã trực tiếp hay gián tiếp giới thiệu CTVBH đến người đăng ký tham gia làm CTV. Người Giới Thiệu trực tiếp là người được thành viên sử dụng mã số tài khoản CTVBH trong quá trình ghi danh (GD) tham gia CTVBH. Ví dụ: GD NAVIAT thì thành viên có mã số NAVIAT là Người giới thiệu.
vi. Tuyến dưới (Downline): là những thành viên được giới thiệu và tham gia CTVBH dưới mã số của Người giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp.
vii. Điểm thưởng nhóm: là điểm thưởng mà một thành viên được nhận từ 3 tầng thành viên trực thuộc liên tiếp. Điểm thưởng nhóm chỉ áp dụng đối với những thành viên đạt từ vị trí Khởi nghiệp trở lên.
viii. Điểm thưởng hệ thống: là điểm thưởng mà một thành viên được nhận từ toàn bộ hệ thống thành viên trực thuộc. Điểm thưởng hệ thống chỉ áp dụng đối với những thành viên đạt từ vị trí Quản lý Đồng trở lên.
ix. Vị trí thành viên: Trong suốt quá trình tham gia CTVBH, mỗi thành viên luôn có vị trí xác định mỗi thời điểm:
1. Cộng tác viên: Ngay sau khi đăng ký tham gia, thành viên sẽ đạt vị trí này. Với vị trí này thành viên chỉ có điểm thưởng trực tiếp từ việc bán sản phẩm cho khách hàng.
2. Khởi nghiệp: Cộng tác viên cần giới thiệu tối thiểu 10 thành viên trực thuộc trực tiếp chọn mã số của mình là Người giới thiệu để đạt được vị trí này. Trong đó, tất cả 10 thành viên này không được là thành viên ảo, phải điền đầy đủ thông tin tài khoản bắt buộc và gởi hợp đồng CTVBH đã ký kết về chương trình. Bất kỳ trường hợp tạo tài khoản ảo để đăng ký tự động downline nào bị phát hiện thì thành viên sẽ bị thu hồi 100% điểm thưởng và khóa tài khoản vĩnh viễn, không được phép đăng ký tham gia lại.
3. Quản lý đồng: Thành viên phải đạt vị trí Khởi nghiệp để có thể đăng ký vào vị trí Quản lý Đồng. Để đạt được vị trí Quản lý Đồng, thành viên cần giúp 5 thành viên trực thuộc trực tiếp đạt được vị trí Khởi nghiệp mỗi tháng và kéo dài trong 2 tháng liên tiếp. Thành viên cần đăng ký với CTVBH thời gian thực hiện việc nâng vị trí.
4. Quản lý bạc: Thành viên phải đạt vị trí Quản lý Đồng để có thể đăng ký vào vị trí Quản lý Bạc. Để đạt được vị trí Quản lý Bạc, thành viên cần giúp 3 thành viên trực thuộc trực tiếp đạt được vị trí Quản lý Đồng mỗi tháng và kéo dài trong 2 tháng liên tiếp. Thành viên cần đăng ký với CTVBH thời gian thực hiện việc nâng vị trí.
5. Quản lý vàng: Thành viên phải đạt vị trí Quản lý Bạc để có thể đăng ký vào vị trí Quản lý vàng. Để đạt được vị trí Quản lý vàng, thành viên cần giúp 3 thành viên trực thuộc trực tiếp đạt được Quản lý Bạc mỗi tháng và kéo dài trong 2 tháng liên tiếp. Thành viên cần đăng ký với CTVBH thời gian thực hiện việc nâng vị trí.
6. Quản lý Kim cương: Thành viên phải đạt vị trí Quản lý vàng để có thể đăng ký vào vị trí Quản lý Kim cương. Để đạt được vị trí Quản lý Kim cương, thành viên cần giúp 3 thành viên trực thuộc trực tiếp đạt được Quản lý vàng mỗi tháng và kéo dài trong 2 tháng liên tiếp. Thành viên cần đăng ký với CTVBH thời gian thực hiện việc nâng vị trí.
7. Quản lý Bạch kim: Thành viên phải đạt vị trí Quản lý Kim cương để có thể đăng ký vào vị trí Quản lý Bạch kim. Để đạt được vị trí Quản lý Bạch kim, thành viên cần giúp 3 thành viên trực thuộc trực tiếp đạt được Quản lý Kim cương mỗi tháng và kéo dài trong 2 tháng liên tiếp. Thành viên cần đăng ký với CTVBH thời gian thực hiện việc nâng vị trí.

Quy định chương trìnhx. Tài khoản & Thông tin tài khoản:
1. Thành viên khi tham gia chương trình phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin tài khoản theo yêu cầu của CTVBH. Nếu thành viên cung cấp thiếu hoặc không chính xác các thông tin theo yêu cầu, CTVBH toàn quyền áp dụng điều khoản Xử lý vi phạm mà không cần báo trước.
2. CTVBH sẽ tiến hành xác thực tài khoản cũng như việc đặt hàng bằng nhiều phương thức khác nhau và thành viên có trách nhiệm thực hiện theo các yêu cầu của việc xác thực này. Nếu thành viên từ chối tham gia việc xác thực thông tin này đồng nghĩa vi phạm Quy định chương trình và CTVBH toàn quyền áp dụng điều khoản Xử lý vi phạm mà không cần báo trước.
3. CTVBH có hai loại tài khoản dành cho người tham gia và CTV có thể lựa chọn chỉ một trong hai loại tài khoản này khi đăng ký:
- Tài khoản thông thường:
a. Đăng ký hoàn toàn miễn phí,
b. Không phí thường niên,
c. Không được phép bán SIM, thẻ cào. bán trả góp & bán hàng cho doanh nghiệp
d. Thời hạn trả thưởng theo chu kỳ 30 ngày (tham khảo về quy định thanh toán)
- Tài khoản đặc biệt:
a. Phí thường niên: 500.000 VND
b. Được phép bán SIM, thẻ cào, bán trả góp & bán hàng cho doanh nghiệp
c. CTVBH ưu tiên xử lý đơn hàng ngay sau khi đặt hàng.
d. Thời hạn trả thưởng theo chu kỳ 15 ngày (tham khảo về quy định thanh toán).
xi. Phương thức giao dịch: 1. CTV giới thiệu thông tin sản phẩm đến khách hàng và hướng dẫn khách hàng mua hàng theo đúng quy trình của chương trình.
2. Sau khi CTVBH nhận được đơn hàng trong hệ thống thì nhân viên tổng đài của chương trình sẽ hỗ trợ việc hoàn tất giao dịch bao gồm xác nhận đơn hàng, giao hàng và thu tiền hàng của Khách hàng.
xii. Các hình thức điểm thưởng của CTVBH:
1. Điểm thưởng trực tiếp: Là điểm thưởng được quy định cụ thể ứng với từng sản phẩm của CTVBH và được liên tục cập nhật,lưu trữ tại trang sản phẩm trong tài khoản của mỗi Thành viên. Điểm thưởng trực tiếp sẽ được ghi nhận cho CTV ngay sau khi nhân viên tổng đài hoàn tất giao dịch với Khách hàng với điều kiện Khách hàng không hoàn trả lại hàng cho CTVBH. Trường hợp Khách hàng trả hàng lại cho CTVBH thì toàn bộ điểm thưởng của CTV sẽ bị thu hồi.
2. Điểm thưởng nhóm: 10% giá trị điểm thưởng trực tiếp của 3 tầng thành viên tuyến dưới liền kề đầu tiên (tổng cộng là 30%). Để nhận được điểm thưởng nhóm, thành viên cần đạt vị trí từ Khởi nghiệp trở lên và phải có 5 thành viên trực thuộc trực tiếp mới trong tháng trước đó.
3. Điểm thưởng hệ thống: tối đa 20% điểm thưởng trực tiếp của tất cả các tầng thành viên trực thuộc. Để nhận được điểm thưởng hệ thống, thành viên cần đạt vị trí từ Quản lý Đồng trở lên và phải có 1 thành viên trực thuộc trực tiếp mới trong tháng trước đó. Chi tiết điểm thưởng hệ thống bao gồm:
i. Vị trí Quản lý Đồng sẽ nhận thưởng 4% tổng điểm thưởng trực tiếp của toàn hệ thống.
ii. Vị trí Quản lý Bạc sẽ nhận thưởng 8% tổng điểm thưởng trực tiếp của toàn hệ thống.
iii. Vị trí Quản lý vàng sẽ nhận thưởng 12% tổng điểm thưởng trực tiếp của toàn hệ thống.
iv. Vị trí Quản lý Kim cương sẽ nhận thưởng 16% tổng điểm thưởng trực tiếp của toàn hệ thống.
v. Vị trí Quản lý Bạch kim sẽ nhận thưởng 20% tổng điểm thưởng trực tiếp của toàn hệ thống.

Lưu ý:
Nếu có 1 thành viên trực thuộc hệ thống bất kỳ đạt vị trí được nhận điểm thưởng hệ thống thì toàn bộ điểm thưởng của nhánh thành viên trực thuộc này sẽ bị giảm trừ và được giữ lại cho thành viên trực thuộc này.
Ví dụ:

b. Quy định trả thưởng
i. Thông tin nhận thưởng:
1. CTV phải hoàn tất việc ký kết hợp đồng tham gia chương trình CTVBH và gởi về Công ty cùng với bản sao của CMND trước khi CTVBH có thể tiến hành trả thưởng cho CTV.
2. CTV phải điền đầy đủ và chính xác thông tin nhận thưởng của mình để được trao thưởng theo số điểm thưởng mà CTV tích lũy được trong suốt quá trình tham gia chương trình CTVBH.
3. Trường hợp thành viên chưa có tài khoản ngân hàng thì cần phải đăng ký một tài khoản ngân hàng và cung cấp cho chương trình để có thể nhận điểm thưởng từ chương trình. Chương trình sẽ không chập nhận bất kỳ hình thức nhờ người khác nhận điểm thưởng giúp.
ii. Phương thức tính điểm thưởng:
1. Điểm thưởng trực tiếp của thành viên sẽ được tính dựa theo số lượng sản phẩm của CTVBH mà CTV đã bán được.
2. Điểm thưởng nhóm và hệ thống của thành viên sẽ được tính dựa vào tỉ lệ phần trăm tương ứng với vị trí của thành viên trên tổng số điểm thưởng của hệ thống thành viên trực thuộc khi thành viên đáp ứng đủ yêu cầu về quy định nhận điểm thưởng.
3. Tổng điểm thưởng của thành viên sẽ được tính theo tháng bằng tổng điểm thưởng trực tiếp, điểm thưởng nhóm và điểm thưởng hệ thống được cộng dồn từ ngày đầu mỗi tháng đến ngày cuối của tháng đó.
4. Điểm thưởng hàng tháng của thành viên nếu chưa đủ hạn mức nhận thưởng sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
iii. Hạn mức và hình thức trả thưởng:
1. Thành viên có thể chọn các hình thức nhận thưởng sau:
a. Nhận thưởng bằng quà tặng như thẻ cào trả trước các dịch vụ điện thoại di động, game online, thẻ học trực tuyến… Thành viên có thể chọn quà tặng tại website trả thưởng của CTVBH. Để nhận thưởng bằng quà tặng, thành viên phải có điểm thưởng lớn hơn hoặc bằng điểm của quà tặng mà CTVBH quy định tại thời điểm nhận thưởng.
b. Nhận thưởng bằng hiện kim bằng cách quy đổi DMC sang VND theo đúng tỉ lệ quy đổi do CTVBH quy định.
2. Để nhận thưởng bằng hiện kim, thành viên phải có điểm thưởng tối thiểu là 500.000 DMC và mức điểm thưởng còn lại trong tài khoản sau khi nhận thưởng bằng hiện kim không được nhỏ hơn 200.000 DMD tại thời điểm nhận thưởng.
iv. Thời hạn trả thưởng: 1. Điểm thưởng tích lũy của CTV sẽ được CTVBH xác nhận và thông báo trực tiếp trên tài khoản của CTV theo các chu kỳ sau:
Với tài khoản đặc biệt: điểm thưởng sẽ được đối soát theo chu kỳ 15 ngày. Ví dụ điểm thưởng từ ngày 1 đến ngày 15 sẽ được đối soát từ ngày 26 đến ngày 30 cùng tháng; điểm thưởng từ ngày 16 đến 30 tháng này sẽ dược đối soát từ ngày 11 đến 15 tháng sau. Điểm thưởng sẽ được thực hiện thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi đối soát.

Với tài khoản thông thường: điểm thưởng sẽ được đối soát theo chu kỳ 30 ngày. Ví dụ điểm thưởng từ ngày 1 đến ngày 30 tháng này sẽ được đối soát từ ngày 26 đến ngày 30 tháng sau. Điểm thưởng sẽ được thực hiện thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi đối soát.

2. Ngày 10 và 25 mỗi tháng CTVBH sẽ tiếp nhận các yêu cầu trả thưởng bằng hiện kim từ CTV để thực hiện trả thưởng trong phạm vi 5 ngày tiếp theo (11 – 15 và 26 – 30 mỗi tháng).
3. CTV muốn được thanh toán bằng hiện kim phải thực hiện lệnh yêu cầu trả thưởng bằng hiện kim trong trang tài khoản của mình. Ngược lại, điểm thưởng sẽ được cộng dồn vào tài khoản và được xem như CTV nhận thưởng bằng quà tặng.
4. Trong trường hợp CTV chọn hình thức trả thưởng bằng quà tặng thì số điểm thưởng sẽ được giữ lại cho đến khi thành viên nhận hết số điểm thưởng bằng quà tặng. Nếu thành viên chưa nhận hết sau ngày 30 thì điểm thưởng sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.
v. Các khoản giảm trừ:
1. Các khoản giảm trừ bắt buộc bao gồm Thuế thu nhập dành cho cá nhân sẽ được khấu trừ vào tổng điểm thưởng của CTV tại thời điểm trả thưởng sau khi quy đổi thành hiện kim.
2. Thuế suất của thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng đúng theo Luật thuế thu nhập cá nhân. Nếu CTV không cung cấp Mã số thuế cá nhân thì mức thuế được áp dụng là 20%, nếu CTV cung cấp Mã số thuế cá nhân thì mức thuế được áp dụng là 10%.
vi. Thu hồi điểm thưởng:
1. Bất kỳ một thành viên nào được xác định là vi phạm các Quy định của CTVBH thì CTVBH toàn quyền trì hoãn việc trả thưởng vô thời hạn từ khi bắt đầu việc xác minh vi phạm. Trong trường hợp xác định được việc vi phạm Quy định chương trình, CTVBH có toàn quyền không trả thưởng cho thành viên.

 
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung