Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng kýĐang truy cập: 503
Trong ngày: 21515
Trong tuần: 151161
Lượt truy cập: 97723758
Display Pagerank
Instagram


GloabalOne sẽ hoạt động trong vài ngày nữa.
GlobalOne chính thức hoạt động

GlobalOne chính thức hoạt động

Công ty GlobalOne đã thông báo chương trình G.O sẽ chạy trong vài ngày tới. Cụ thể với 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: ngày 30 tháng 9
Chọn cấp độ đăng ký của bạn ($ 10, $ 25, $ 50, $ 75 hoặc $ 100) và chuẩn bị Ewallet của bạn sẵn sàng để thanh toán.

Giai đoạn 2: 10 tháng 10
Tài khoản trả phí được kích hoạt.  Chế độ ma trận 3x10 của bạn được xây dựng. Hoa hồng bắt đầu
phát triển trong văn phòng của bạn. Bạn sẽ quyền truy cập vào các phần tử Giáo dục Wealth.

Giai đoạn 3: 20 tháng 10
Hoa hồng được thanh toán! Spinfinity bắt đầu SPIN! Bể lợi nhuận GoGlobal Bonus bắt đầu hoạt động.
Triển khai các sản phẩm và dịch vụ bổ sung.

Ngoài ra, hãy kiểm tra chính thức GlobalOne YouTube video giải thích sắp tới của Trung tâm mua sắm của côngty iGo:
http://www.youtube.com/watch?v=C545hsNqe00
Ngoài ra, kết nối với Facebook Group GlobalOne chính thức:
http://www.facebook.com/GlobalOneCompanies
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung