Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng kýĐang truy cập: 505
Trong ngày: 21549
Trong tuần: 151268
Lượt truy cập: 97599155
Display Pagerank
Instagram


Nhằm định hướng cho người chơi ADIT một cách hiệu quả nhất, mang lại thu nhập lâu dài. hanhtrinh24h xin giới thiệu các chiến thuật đầu tư trong ADITNetwork để các bạn tham khảo. Trước tiên mời bạn xem lại các gói đầu tư trong ADIT và lựa chọn cho mình gói đầu tư phù hợp với "két sắt" của các bạn.

 

Thông tin các gói đầu tư


* Điều kiện bắt buộc:

- Xem 20 quảng cáo đều đặn hàng ngày (ngày nào không xem thì không có thu nhập).

- Đến thời gian quy định của chiến lược mua CC cho từng gói các bạn phải nhớ mua CC cụ thể:

 • Gói Starter: 40 ngày cần mua 1.000 CC;
 • Gói Economy: 12 ngày cần mua 1.000 CC;
 • Gói Growth: 8 ngày cần mua 2.000 CC;
 • Gói Profssion: 6 ngày cần mua 5.000 CC;
 • Gói Vip: Gói này không phù hợp với túi tiền của anh em nên ko tính.

- Sau 4 tháng (120 ngày) phải tái đầu tư mua lại gói đó hoặc nâng cấp lên gói cao hơn.

Sau đây là các chiến thuật cụ thể cho từng gói:


1. Gói Starter: 


* Phần cứng:

- Phí đầu tư ban đầu 100$, được hưởng lợi nhuận 1%/ngày (trừ chủ nhật) đến 70% số vốn bỏ ra. Như vậy gói Starter phải bỏ vốn $30. 


- Được Công ty tặng 200 CC, sau 4 tháng sẽ trở thành 1.600 CC (mỗi tháng sẽ gấp đôi), lợi nhuận như sau: 

 • 1.600 CC x 0.065 (giá bán ra) = $104
 • $104 - $5,2 (5% phí admin bắt buộc) = $98,8 
 • $98,8 - $29,64 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $69,16 
 • $69,16 - $30 (vốn ban đầu bỏ ra sau khi đã thu về 70%) = $39,16.

Như vậy sau 120 ngày trừ tất cả các chi phí thu về $39,16 bỏ túi (chưa tính lợi nhuận 30% tái đầu tư)

* Phần đầu tư: 

- T
heo quy định thì gói Starter chỉ mua tối đa được 3.000 CC, do vậy hết 4 tháng chúng ta nên mua đủ 3.000 CC (để hưởng được tối đa lợi nhuận)
- Theo tính toán của
nhóm đưa ADIT về VN thì cứ 40 ngày ta cần  bỏ ra $66 để mua 1.000 CC và hết 4 tháng phải mua 3 lần với số tiền $198 để mua được 3.000 CC. Lợi nhuận  sẽ nhận được như sau:

 • 1.000 CC x $0.066 (giá mua vào) = $66 (số tiền bỏ ra mua CC)
 • 1.000 CC x 8 (mỗi tháng sẽ gấp đôi) = 8.000 CC (trong 120 ngày)
 • 8.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $520 (tổng lợi nhuận thu về sau 4 tháng chưa trừ phí)
 • $520 - $26 (5% phí admin bắt buộc) = $494
 • $494 - $148,2 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $345,8
 • $345,8 - $66 (vốn để mua 1.000 CC) = $279,8 (tổng lợi nhuận thu về khi đã trừ hết các chi phí)

Kết luận: Với gói Starter khi chúng ta vượt qua được mốc 120 ngày rồi, trừ tất cả các chi phí thì cứ 40 ngày đều đặn và mãi mãi chúng ta nhận về $279,8 bỏ túi (vẫn chưa tính thêm lợi nhuận của tái đầu tư 30% và 200 CC được Công ty tặng khi mua gói đầu tư). 

2. Gói Economy: 


* Phần cứng:

- Phí đầu tư ban đầu 300$, được hưởng lợi nhuận 1%/ngày (trừ chủ nhật) đến 70% số vốn bỏ ra. Như vậy gói Economy phải bỏ vốn $90. 

- Được Công ty tặng 600 CC, sau 4 tháng sẽ trở thành 4.800 CC (mỗi tháng sẽ gấp đôi), lợi nhuận như sau: 
 • 4.800 CC x 0.065 (giá bán ra) = $312
 • $312 - $15,6 (5% phí admin bắt buộc) = $296,4 
 • $296,4 - $88,92 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $207,4 
 • $207,4 - $90 (vốn ban đầu bỏ ra sau khi đã thu về 70%) = $117,48.

Như vậy sau 120 ngày trừ tất cả các chi phí thu về $117,48 bỏ túi (chưa tính lợi nhuận 30% tái đầu tư)

* Phần đầu tư:
 
- T
heo quy định thì gói Economy chỉ mua tối đa được 10.000 CC, do vậy hết 4 tháng chúng ta nên mua đủ 10.000 CC (để hưởng được tối đa lợi nhuận)
- Theo tính toán của
nhóm đưa ADIT về VN thì cứ 12 ngày cần bỏ ra $66 để mua 1.000 CC và hết 4 tháng phải mua 10 lần với số tiền $660 để mua được 10.000 CC. Lợi nhuận  sẽ nhận được như sau:

 • 1.000 CC x $0.066 (giá mua vào) = $66 (số tiền bỏ ra mua CC)
 • 1.000 CC x 8 (mỗi tháng sẽ gấp đôi) = 8.000 CC (trong 120 ngày)
 • 8.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $520 (tổng lợi nhuận thu về sau 4 tháng chưa trừ phí)
 • $520 - $26 (5% phí admin bắt buộc) = $494
 • $494 - $148,2 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $345,8
 • $345,8 - $66 (vốn để mua 1.000 CC) = $279,8 (tổng lợi nhuận thu về khi đã trừ hết các chi phí)

Kết luận: Với gói Economy khi chúng ta vượt qua được mốc 120 ngày rồi, trừ tất cả các chi phí thì cứ 12 ngày đều đặn và mãi mãi chúng ta nhận về $279,8 bỏ túi (vẫn chưa tính thêm lợi nhuận của tái đầu tư 30% và 200 CC được Công ty tặng khi mua gói đầu tư). Bản thân tôi tham gia gói này.

3. Gói Growth:


* Phần cứng:

- Phí đầu tư ban đầu 1.000$, được hưởng lợi nhuận 1%/ngày (trừ chủ nhật) đến 70% số vốn bỏ ra. Như vậy gói Growth phải bỏ vốn $300. 


- Được Công ty tặng 2.500 CC, sau 4 tháng sẽ trở thành 20.000 CC (mỗi tháng sẽ gấp đôi), lợi nhuận như sau: 

 • 20.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $1.300
 • $1.300 - $65 (5% phí admin bắt buộc) = $1.235 
 • $1.235 - $370,5 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $864,5 
 • $864,5 - $300 (vốn ban đầu bỏ ra sau khi đã thu về 70%) = $564,5.

Như vậy sau 120 ngày trừ tất cả các chi phí thu về $564,5 bỏ túi (chưa tính lợi nhuận 30% tái đầu tư)


* Phần đầu tư: 
- T
heo quy định thì gói Growth chỉ mua tối đa được 30.000 CC, do vậy hết 4 tháng chúng ta nên mua đủ 30.000 CC (để hưởng được tối đa lợi nhuận)
- Theo tính toán của nhóm đưa ADIT về VN thì cứ 8 ngày phải bỏ ra $132 để mua 2.000 CC và hết 4 tháng phải mua 15 lần với số tiền $1.980 để mua được 30.000 CC. Lợi nhuận 
sẽ nhận được như sau: 

 • 2.000 CC x $0.066 (giá mua vào) = $132 (số tiền bỏ ra mua CC)
 • 2.000 CC x 8 (mỗi tháng sẽ gấp đôi) = 16.000 CC (trong 120 ngày)
 • 16.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $1.040 (tổng lợi nhuận thu về sau 4 tháng chưa trừ phí)
 • $1.040 - $52 (5% phí admin bắt buộc) = $988
 • $988 - $296 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $692
 • $692 - $132 (vốn để mua 2.000 CC) = $560 (tổng lợi nhuận thu về khi đã trừ hết các chi phí)
Kết luận: Với gói Growth khi chúng ta vượt qua được mốc 120 ngày rồi, trừ tất cả các chi phí thì cứ 8 ngày đều đặn và mãi mãi chúng ta nhận về $560 bỏ túi (vẫn chưa tính thêm lợi nhuận của tái đầu tư 30% và 200 CC được Công ty tặng khi mua gói đầu tư). 

4. Gói Profession:


* Phần cứng:

- Phí đầu tư ban đầu 2.000$, được hưởng lợi nhuận 1%/ngày (trừ chủ nhật) đến 70% số vốn bỏ ra. Như vậy gói Profession phải bỏ vốn $600. 


- Được Công ty tặng 6.000 CC, sau 4 tháng sẽ trở thành 48.000 CC (mỗi tháng sẽ gấp đôi), lợi nhuận như sau: 
 

 • 48.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $3.120
 • $3.120 - $156 (5% phí admin bắt buộc) = $2.964 
 • $2.964 - $889 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $2.075 
 • $2.075 - $600 (vốn ban đầu bỏ ra sau khi đã thu về 70%) = $1.475.
Như vậy sau 120 ngày trừ tất cả các chi phí thu về $1.475 bỏ túi (chưa tính lợi nhuận 30% tái đầu tư)

* Phần đầu tư: 

- T
heo quy định thì gói Profession chỉ mua tối đa được 100.000 CC, do vậy hết 4 tháng chúng ta nên mua đủ 100.000 CC (để hưởng được tối đa lợi nhuận)
- Theo tính toán của
nhóm đưa ADIT về VN thì cứ 6 ngày phải bỏ ra $330 để mua 5.000 CC và hết 4 tháng phải mua 20 lần với số tiền $6.600 để mua được 100.000 CC. Lợi nhuận  sẽ nhận được như sau: 
 • 5.000 CC x $0.066 (giá mua vào) = $330 (số tiền bỏ ra mua CC)
 • 5.000 CC x 8 (mỗi tháng sẽ gấp đôi) = 40.000 CC (trong 120 ngày)
 • 40.000 CC x 0.065 (giá bán ra) = $2.600 (tổng lợi nhuận thu về sau 4 tháng chưa trừ phí)
 • $2.600 - $130 (5% phí admin bắt buộc) = $2.470
 • $2.470 - $741 (30% tái đầu tư bắt buộc) = $1.729
 • $1.729 - $330 (vốn để mua 2.000 CC) = $1.399 (tổng lợi nhuận thu về khi đã trừ hết các chi phí)
Kết luận: Với gói Profession khi chúng ta vượt qua được mốc 120 ngày rồi, trừ tất cả các chi phí thì cứ 6 ngày đều đặn và mãi mãi chúng ta nhận về $1.399 bỏ túi (vẫn chưa tính thêm lợi nhuận của tái đầu tư 30% và 200 CC được Công ty tặng khi mua gói đầu tư). 

5. Gói VIP: Các bạn tự tính nhé

Đăng ký tài khoản tại: 
ĐÂY và điền vào ô Sponsor ID là:
0040946
                                                                 Chúc các bạn thành công!

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung